Tristan, the Radiant Protector

From BattleRise Wiki
Jump to: navigation, search

Anielski gwardzista z tarczą - Anielski żołnierz ze złotą tarczą której używa jako broni jak i z niej czaruje, jego obecność

Background[edit | edit source]

...

Abilities[edit | edit source]

Shield Slam

Timecooldown2.png 0

Preview

Invi gif 1.gif

...

Purifying Gleam

Timecooldown2.png 0

Preview

Invi gif 1.gif

...

Shield of Reflections

  • Passive Ability
  • Have a 50% chance to Deflect a debuff.
Timecooldown2.png 0

Preview

Invi gif 1.gif

...

Defensive Stance

  • Leader Ability
  • Your champions have a 50% chance to Riposte. No effect if Tristan is defeated.
Timecooldown2.png 0

Preview

Invi gif 1.gif

...

Voice Lines[edit | edit source]

...