Ætherstone Guardian

From BattleRise Wiki
(Redirected from Golem)
Jump to: navigation, search

Tank z umiejętnością znikania z pola bitwy (niewidzialność), gdy jest niewidzialny jego ataki ściągają TM.

Background[edit | edit source]

...

Abilities[edit | edit source]

Rock'n'Roll

Timecooldown2.png 0

Preview

Invi gif 1.gif

...

Magical Beam

Timecooldown2.png 0

Preview

Invi gif 1.gif

...

Astral Veil

Timecooldown2.png 0

Preview

Invi gif 1.gif

...

Shadow Enhancement

Timecooldown2.png 0

Preview

Invi gif 1.gif

...

Voice Lines[edit | edit source]

...